PRIVATE HIGH SCHOOL

GAUDIUM et STUDIUM

POZNAŃ

START E-DZIENNIK REKRUTACJA KONTAKT MENU ☰

Accreditation

Private High School Gaudium et Studium is a candidate school* for the Diploma Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy- a commitment to high-quality, challenging, international education- that we believe is important for our students.

* Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

For further information about the IB and its programmes visit https://www.ibo.org


Akredytacja

Private High School Gaudium et Studium jest szkołą kandydacką* w programie Matury Międzynarodowej. Nasza szkoła ubiega się o status szkoły IB. Szkoły IB na świecie łączy wspólna filozofia – oferowanie wysokiej jakości, międzynarodowego wykształcenia i stawianie wysokich wymagań, co w naszej ocenie jest ważne dla uczniów.

* * Tylko szkoły autoryzowane przez IB Organization mogą oferować jeden z czterech programów: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme (DP) lub Career-related Program (CP). Status kandydata nie gwarantuje uzyskania autoryzacji.

Więcej informacji o IB oraz oferowanych programach znajduje się na stronie https://www.ibo.org