PRIVATE HIGH SCHOOL

GAUDIUM et STUDIUM

POZNAŃ

START E-DZIENNIK REKRUTACJA KONTAKT MENU ☰

Witam w Gaudium et Studium!

Piotr Gulewicz

Nazywam się Piotr Gulewicz, jestem dyrektorem działającej od 2009 r. Prywatnej Szkoły Podstawowej Gaudium et Studium i od 2019 r. Private High School Gaudium et Studium Liceum Ogólnokształcącego.

Nasze placówki zapraszają do wspólnej edukacyjnej podróży już 2,5 latków (przedszkola Gaudium et Studium) i towarzyszą w niej do matury (liceum). Niezależnie od etapu, na którym się spotykamy zgodnie z nazwą szkoły gwarantujemy uczniom możliwość zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności, a wszystko to w przyjaznej atmosferze, budowanej na relacjach i otwartej komunikacji.

Nasze działania prowadzą do tego, aby uczniowie byli autonomiczni i zjednoczeni wokół podstawowych wartości, którymi są pracowitość, pokora, uczciwość, sprawiedliwość i tolerancja. Pielęgnujemy kreatywność i krytyczne myślenie. Dążymy do tego, aby każdy z naszych uczniów był wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka i gotowy do niesienia pomocy innym.

Gaudium et Studium to partnerstwo między Szkołą a uczniem. Zadbamy o to, aby uczeń otrzymywał wsparcie, czuł się szanowany i bezpieczny. W zamian oczekujemy, aby był aktywnym organizatorem własnej edukacji, wziął odpowiedzialność za siebie i stał się współtwórcą procesu uczenia się przez dzielenie się swoimi pasjami i uczenie się od siebie nawzajem. W Gaudium et Studium uczeń ma do dyspozycji ogromny wachlarz możliwości. Naszą rolą jest pomóc mu odnaleźć i odkryć siebie, aby w pełni wykorzystał czas spędzony w szkole. Jesteśmy przekonani, że opuszczając Gaudium et Studium uczniowie wyruszą w świat gotowi na nowe wyzwania i wierni wyznawanym wartościom staną się inicjatorami zmian, które służyć będą ludziom i światu.

Mam nadzieję, że wstęp zachęcił Państwa do lektury naszej strony internetowej. Jeżeli chcielibyście poznać więcej szczegółów, zadać pytania - zapraszam na nasze zebrania informacyjne, które odbywają się cyklicznie w budynku szkoły przy ul. św. Michała. Proszę o telefon lub mail, aby uzgodnić dogodny dla Państwa termin spotkania.

Z poważaniem
Piotr Gulewicz