PRIVATE HIGH SCHOOL

GAUDIUM et STUDIUM

POZNAŃ

START E-DZIENNIK REKRUTACJA KONTAKT MENU ☰

Kryteria przyjęcia do szkoły

Rekrutacja do liceum jest podzielona na 3 etapy:

  1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
  2. Wynik egzaminu ósmoklasisty (preferowany stanin – co najmniej 8)
  3. Test pisemny z języka angielskiego