PRIVATE HIGH SCHOOL

GAUDIUM et STUDIUM

POZNAŃ

START E-DZIENNIK REKRUTACJA KONTAKT MENU ☰

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

PROFILOWANIE DROGI ROZWOJU UCZNIA

PROFIL UCZNIA

Uczniowie stają się:

OPIEKUŃCZY I TROSKLIWI

Uczniowie, opiekują się innymi, chcą, aby ludzie wokół nich byli szczęśliwi i wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka. Myślą o świecie i pracują z troską o swoją społeczność i środowisko. Pamiętają, aby traktować innych tak, jak sami chcieliby być traktowani.

ŻĄDNI WIEDZY

Posiadają odpowiednią wiedzę, zbadali istotne i znaczące koncepcje i pamiętają, czego się nauczyli. Wykorzystują tę wiedzę i stosują ją w nowych sytuacjach.

KOMUNIKATYWNI

Uczniowie potrafią myśleć i komunikować się w więcej niż jednym języku. Wyrażają swoje pomysły poprzez mówienie i pisanie. Komunikują się również za pomocą języka matematycznego i języka symboli.

REFLEKSYJNI

Cechuje ich samoświadomość, poddają autorefleksji wszystko, co otrzymali, aby jak najlepiej wykorzystać dostępne im możliwości. Uczniowie znają i akceptują swoje słabe i mocne strony. W przemyślany sposób planują własną naukę i konstruktywnie korzystają ze swoich zasobów oraz obszarów do pracy.

DOCIEKLIWI

Uczniowie są ciekawi świata. Potrafią samodzielnie prowadzić badania. Lubią uczyć się i odkrywać nową wiedzę, aby korzystać z niej przez całe życie.

OTWARCI

Uczniowie o otwartym umyśle wiedzą, że ludzie są różni, widzą w tym wartość. Przed podjęciem decyzji słuchają opinii innych i rozważają różne punkty widzenia. Doceniają różnice, które czynią każdego człowieka wyjątkowymi.

OSOBAMI Z ZASADAMI

Uczniowie kierujący się zasadami mają poczucie sprawiedliwości i są uczciwi wobec siebie i innych. Rozumieją świat i przestrzegają zasad prawnych i moralnych.
Rozumieją swój wpływ na świat i innych, są gotowi na wykonywanie właściwych działań, również w przypadku, gdy nie są obserwowani. Działają motywowani wewnętrzną potrzebą, a nie nagrodą.

OSOBAMI PODEJMUJĄCYMI RYZYKO

Uczniowie są odważni, gotowi stawić czoła wyzwaniom. Dostrzegając problemy, rozważają wiele możliwości rozwiązań. Mają odwagę mówić ludziom, co uważają za słuszne. Wychodzą poza swoją sferę komfortu. Są zdeterminowani, aby dokonywać zmian, których wymaga świat.

OSOBAMI MYŚLĄCYMI W SPOSÓB KRYTYCZNY I KREATYWNY

Uczniowie myślą samodzielnie, pracują nad rozwiązywaniem problemów. Myśląc nieszablonowo, tworzą innowacyjne rozwiązania. Podejmują inicjatywę, a nie tylko uczestniczą. Poszukują wiarygodnych źródeł informacji, podejmują dobre decyzje i potrafią przewidzieć rezultaty swoich działań. Myślą twórczo i krytycznie.

ZRÓWNOWAŻENI

Uczniowie potrafią zrównoważyć intelektualne, fizyczne i emocjonalne aspekty życia. Są zdrowi i mają świadomość, że prawidłowe odżywianie i ćwiczenia wpływają na jakość ich życia. Rozumieją, że ważna jest równowaga między dbałością o sfery fizyczną, emocjonalną i psychiczną, spędzają więc czas podejmując różnorodne aktywności.